Италиански език

 

Италианският език (italiano) е език от романския клон на индоевропейските езици и е говорен от около 98 милиона души, разпространен главно в Южна Европа. Използва се от около 62 000 000 души в Италия и от още най-малко 500 000 в Южна Швейцария, Истрия,а също и в Сомалия и съседните райони, както и сред италианската диаспора в различни части на света. Книжовният италиански е силно повлиян от тосканския диалект и е междинен между романските говори в Северна Италия и итало-далматинските говори в Южна Италия.

 

 

Интересът към изучаването на италианския език непрекъснато нараства, поради факта, че Италия е третата по големина икономическа сила в Европа. Според данни на Международния валутен фонд, италианската икономика е четвърта в Европа и седма в света по големина на Брутния Вътрешен Продукт. Италия е сред основателите на Европейската общност, преобразувана днес в Европейски съюз. Страната е приета в Организацията на обединените нации (ООН) през 1955 година и членува също в Групата на осемте, Организацията на северноатлантическия договор (НАТО), ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие), Световната търговска организация, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Централноевропейската инициатива. Италия има пазарна икономика с висока свобода на инвестициите и търговията.

 

Стандартът на живота в страната е 8-мият най-висок в света. В допълнение, Италия има третият най-голям национален златен резерв в света (след Германия и САЩ), а Брутния Вътрешен Продукт на глава от населението е равен на средния за ЕС. Освен това Италия е един от световните модни законодатели, международен културен център на изящни и приложни изкуства и  не  на  последно място – една  от  трите  най-атрактивни  туристически дестинации в Европа.