Изпити за международни сертификати

Сертификатите на Кембридж

 

Какво представляват FCE, CAE, CPE ?

 

First Certificate in English (FCE) - Първи сертификат по английски език, Certificate in Advanced English (CAE) - Сертификат за напреднали и Certificate of Proficiency in English (CPE) - Сертификат забезупречно владеене на езикаса сертификати на University of Cambridge. Това са международно признатидокументи, които имат безсрочна валидност и са приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка на Съвета на Европа.

Притежаването на сертификат на Кеймбриджотваря много различни възможности за работа или обучение в чужбина и България.

  
 

Провеждане на изпитите за FCE, CAE и CPЕ в България

  

В България изпитите за международни сертификатина University of Cambridge се организират от Британския съвет.

Изпитните сесии в София за всеки сертификат се провеждат три пъти годишно - през юни, декември и март. Изпитните дати, както и сроковете за записване, се обявяват в Британския съвет  шест месеца предварително.

 

 

 

Формат на изпитите за FCE, CAE и CPE

 

Форматът на изпитите за FCE, CAE и CPE е строго стандартизиран. Като за всяко едно ниво той включва пет модула:

Reading - Четене с разбиране

Writing - Писане

Use of English - Граматика и Лексика

Listening - Слушане с разбиране

Speaking – Говорене

Подробна информация можете да получите в Британския съвет.

 

 

TOEFL iBT

 

Test of English as a Foreign Language е изпит по американски английски език за приемане в повече от 5000 колежа, университета и агенции в САЩ и 80 други страни.
С него се оценява умението да се борави с английски език.
Подготовката обхваща всички изпитни компоненти на най-новия, интернет базиран формат (iBT – internet based). Подходящ е за всички, които желаят да продължат образованието си в университети и колежи в чужбина. 

 

 

 

Изпитна подготовка в Езиков център VISTA ACADEMY

 

First Certificate in English доказва, че притежателят му владее английски език на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

 

 

Придобитите умения на това ниво са следните:

Курсистът може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми и да изказва мнение.

Сертификатът удостоверява способности завладеене на езика за учебни цели и работа в офис на редицадлъжности.

 

 

Certificate in Advanced English доказва, че притежателят му владее английски език на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

 

 

Придобитите умения на това ниво са следните:

Курсистът може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя загатнати идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

Сертификатът удостоверява способности за ефективно боравене сезика, необходимо за работа на управленско или професионално равнище, както и за академично обучение на университетско ниво.
 

 

 

Certificate of Proficiency in English удостоверява, че притежателят му владее английски език на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

 

 

Придобитите умения на това ниво са следните:

Курсистът може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.

 

Сертификатът доказва владеенето на езика като майчин за работа на управленско или професионално равнище, както и за академично обучение на университетско ниво.

 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Понеделник:            12:00 -19:00

Вторник:                  12:00 -19:00

Сряда:                      12:00 -19:00

Четвъртък:               12:00 -19:00

Петък:                      12:00 -19:00

Работни Съботи:      12:00 -16:00

                

Може да получите Информация на Телефон:      089 034 7136

КОНТАКТИ

ЧУЖДОЕЗИКОВ Център- Виста Академи- София

гр. София, Център

 

Tel: +359 890 347 316

e-mail: vistaacademy.bg@gmail.com

  • Facebook Basic Black
  • Black Google+ Icon

Copyright © 2019 by VISTA Academy - School of languages