top of page

 

 

Програми по Немски език

 

Курсовете по немски език в Езиков Център- ВИСТА Академи са предназначени за всички, които имат желание или необходимост да овладеят основите на немската граматика и придобият езикови умения за справяне с ежедневни и/или академични ситуации на немски език.
В зависимост от езиковата ви компетентност - от абсолютно начинаещи до напреднали, обучението протича в общо пет нива, които покриват ниво на владеене на езика А1 - С1 по Общата европейска езикова рамка.
Обучението по немски език се провежда по най-съвременните и ефективни учебни системи Lagune, Menschen, Schritte international на немското издателство- Hueber и Mittelpunkt NEU на издателство- Klett. Те са основани на комуникативния подход и развиват и четирите комуникативни умения (слушане, говорене, четене, писане). Съдържат съвременна тематика, автентични и занимателни текстове за четене и слушане, допълнителни интерактивни упражнения за по-ефикасно усвояване на материала, както и аудио-визуални помощни средства. Придобитите езикови умения се практикуват в реалистичен контекст, което спомага директното им и ефикасно прилагане на практика в реални житейски ситуации.
Всеки от етапите на обучение ви подготвя за полагане на изпит за различните езикови нива на международни сертификати по немски език.
Системите включват учебник, учебна тетрадка, комплект аудио CD-та и допълнителни материали. В процеса на обучение, курсистите усвояват основната граматика и натрупват богата лексика, което предпоставя умелото боравене с немски език в различни езикови ситуации.

 

 

Учебни системи​

Lagune

             
Учебна система: Lagune, Автори: Хартмут Ауфдерщрасе, Юта Мюллер, Томас Щорц
Издателство: Hueber Verlag


Системата е специално разработена за възрастни и младежи над 15 години без предварителни познания.
Lаgunе e основна учeбна система зa нaчинaeщи по немски език с плавно разработена лeксикa и гpaмaтика, включваща гoлямo paзнooбpaзиe oт упpaжнeния в съответствие с Общата европейска езикова рамка. Съвpeмeннaта мeтoдикa, чрез която се овладяват и усъвършенстват четирите основни умения на езика: Слушане с разбиране (Hörverstehen), Четене с разбиране
(Leseverstehen), Писане (Schreiben) и Говорене (Sprechen) и систематично поднесената граматика допринасят за успешното усвояване на немския език.
Системата вoди дo пoстигaнe нa eзикoви и кoмуникaтивни цeли зa нивaтa А1, А2 и В1 нa Общaтa eвpoпeйскa eзикoвa paмкa и пoдгoтвя зa съoтвeтнитe сepтификaтни изпити:

Lagune 1 - Goethe-Zertifikat A1 / Start Deutsch 1
Lagune 2 - Goethe-Zertifikat A2 / Start Deutsch 2
Lagune 3 - Goethe-Zertifikat B1/ Zertifikat Deutsch

Lаgunе e учeбeн кoмплeкт в тpи тома. Всеки том на Lagunе включва: учeбник (синтeгpиpaн aудиo диск с гoвopни упpaжнeния), paбoтнa тeтpaдкa, кoмплeкт oт 3 aудиoдискa към тeкстoвeтe oт учeбникa и дoпълнитeлни приложения и тестове.
В резултат на успешното преминаване на обучението по немски език обучаемите следва да умеят да прилагат получените знания в практическата си дейност в съответствие с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа за нива A1–A2–B1.

 

Schritte international


Автори: Даниела Нийбиш, Силветте Пеннинг-Хиемстра, Франц Шпехт, Моника Боверман, Моника Райман
Издателство: Hueber Verlag


Целева група: Възрастни и младежи над 16 г. без предварителни знания по езика.
Schritte international е учебна система за начинаещи, базирана на принципите на Общата европейска езикова рамка. Schritte international е система ориентирана към постигане на езиковите и комуникативни цели, посочени в Общата европейска езикова рамка за нивата A1, A2 и B1 и подготвя за изпитите Start Deutsch 1 и Start Deutsch 2, както и за Zertifikat Deutsch.
Системата извежда в 6 части/тома/ до ниво B1 от Общата eвропейска езикова рамка:


Schritte international 1 и Schritte international 2 ® ниво A1
Schritte inetrnational 3 и Schritte international 4 ® ниво A2
Schritte international 5 и Schritte international 6 ® ниво B1


Всеки том включва учебник и работна тетрадка с интегрирано CD с текстове за слушане към работната тетрадка и интерактивни упражнения за компютър. Допълнително към всеки том има аудио-дискове с текстове за слушане към учебника.
Всеки том от Schritte international съдържа 7 кратки урока с ясна и цялостна структура.
Работната тетрадка включва:
· упражнения и задачи към всички страници в учебника с различна степен на трудност
· богата фонетична програма
· учебен дневник с отразяване на основните учебни стратегии
· упражняване на умението писане
· задачи за самооценка
· комплексен преглед на граматиката
· упражнения за преговор
Интегрираният аудио-диск предлага:
· интерактивни преговорни упражнения за компютър към всички уроци
· текстове за слушане с разбиране и фонетични упражнения към работната тетрадка

Mittelpunkt NEU

Изда

Учебната система е разработена специално за напреднали и е в две части – първата част подготвя за новия изпит Goethe-Zertifikat B2, а втората част – за изпита Goethe-Zertifikat С1. Новото издание на успешната учебна система по немски език Mittelpunkt е напълно обновено и преработено. Всички текстове в Mittelpunkt NEU са актуализирани и адаптирани спрямо нуждите на учащите, като се засягат актуални теми от ежендевието, бизнеса, науката и културата; ясно структурирани уроци и обновено оформление. Тренират се интензивно всички умения, набляга се специално на лексиката и граматиката. Задачите и многобройните упражнения са лесноразбираеми, действието е плавно и последователно, поради което Mittelpunkt NEU е идеалната, достъпна и оптимална подготовка за изпитите: 

Goethe-Zertifikat B2 и C1, telc Deutsch B2 и C1, DSH и TestDaF.

Работната тетрадка включва примерни изпитни тестове, допълнени от упражненията за трениране на уменията- слушане с разбиране (Hörverstehen) от аудио компакт диска. 

bottom of page