top of page

 

 

Системи по Английски език

 

Курсовете по Английски език в Езиков Център- ВИСТА Академи са предназначени за всички, които имат желание или необходимост да овладеят основите на Английката граматика и придобият езикови умения за справяне с ежедневни и/или академични ситуации на английски език.
В зависимост от езиковата ви компетентност - от начинаещи до напреднали, обучението протича в общо пет нива, които покриват нива на владеене на езика А1 - С1 по Общата европейска езикова рамка.
Обучението по Английски език се провежда по най-съвременните и ефективни учебни системи: New English File на престижното издателство- Oxford и Face2Face на издателство- Cambridge University Press. Те са основани на комуникативния подход и развиват и четирите комуникативни умения (слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене, писане). Съдържат съвременна тематика, автентични и занимателни текстове за четене и слушане, допълнителни интерактивни упражнения за по-ефикасно усвояване на материала, както и аудио-визуални помощни средства. Придобитите езикови умения се практикуват в реалистичен контекст, което спомага директното им и ефикасно прилагане на практика в реални житейски ситуации.


Системите включват учебник, учебна тетрадка, комплект аудио CD-та и допълнителни материали. В процеса на обучение, курсистите усвояват основната граматика и натрупват богата лексика, което предпоставя умелото боравене с английски език в различни езикови ситуации.

 

Учебни системи по общ Английски език


 

New English File


New English File е най-новата комуникативна система по общ английски на Oxford University Press  разработена в шест нива – от А1 до C1. Особено подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултирум, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите. Системата е специално предназначена за възрастни и младежи над 15 години без предварителни познания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face2Face


Съвременна учебна система за възрастни на престижното издателсво- Cambridge University Press , разработена в шест нива, която гарантира приятното и успешно изучаване на английски език. Тя се основава на комуникативния подход, като същевременно извлича най-доброто от традиционните идеи и практики в чуждоезиковото обучение. Разглеждат се теми от ежедневието и професионалния живот.

Учебният комплект включва учебник, учебна тетрадка и безплатен DVD-ROM, съдържащ 100% нови видеоматериали, игри, допълнителна възможност за курсистите да упражняват езика и извън учебните кабинети и ги насърчава да учат самостоятелно.

bottom of page