top of page

КУРСОВЕ по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК

Езиков Център- Виста Академи

 

Езиков Център- Виста Академи предлага Групово и Индивидуално обучение по чужди езици през седмицата и уикенда.

Всеки един курс на обучение покрива едно ниво по Общата европейска езикова рамка и е с общ хорариум- 60/ 110 присъствени учебни часа. Като един  учебен час се провежда в рамките на 40 минути. Курса на обучение приключва с финален тест и получаване на Сертификат.

 

Посочените цени на курсове не включват учебни материали. Те се заплащат допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.

 

Продължителност на Курсовете – ВЕЧЕРНИ – 8, 16 седмици, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ – 8 седмици, ИНТЕНЗИВНИ2 месеца.

 

Преди регистрацията в езиков курс за всички нива различни от първо, както и за курсисти на школата с повече от 1 година прекъсване след предишен успешно завършен курс е задължително попълването на входящ тест за съответното ниво. 

bottom of page