КУРСОВЕ по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език - ЕЗИКОВ център- ВИСТА АКАДЕМИ

Езиков център- ВИСТА АКАДЕМИ предлага групово и индивидуално обучение по чужди езици през седмицата и уикенда.

Всеки един курс на обучение покрива едно ниво по Общата европейска езикова рамка и е с общ хорариум- 100 присъствени учебни часа. Като един  учебен час се провежда в рамките на 40 минути. Курса на обучение приключва с финален тест и получаване на сертификат.

 

Посочените цени на курсове не включват учебни материали. Те се заплащат допълнително или самите курсисти си ги осигуряват.

 

Продължителност на курсовете – ВЕЧЕРНИ – 12 седмици, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ – 10 седмици, ИНТЕНЗИВНИ – 1,5 месец.

 

Преди регистрацията в езиков курс за всички нива различни от първо, както и за курсисти на школата с повече от 1 година прекъсване след предишен успешно завършен курс е задължително попълването на входящ тест за съответното ниво.